CASHMERE VÄDUR

 VILTGUL OCH ZOBEL SIAMES BRUN


Rasen härstammar från Storbritannien och kom fram i början på 1980 -talet. Hon som tog fram dom var Mrs Margret Dillon. Pälstypen är en form av viltangora, den fäller päls och behöver inte klippas. 1988 importerade Anna-Karin Lundberg dom första djuren.

Pälsens täthet är till största delen betingad av antalet ullhår. Man bör eftersträva en så tät päls som möjlighet. Så tät att man svårligen ser huden om man blåser i pälsen. Pälsen skall ge en fyllig känsla när man stryker den mothårs med handen. Tätheten bedöms utan hänsyn till hårs lagens kvalitet.
God pälskvalitet fordrar regelbunden hårlängd över hela kroppen med undantag av huvud, öron och ben där hårlängden liknar den normalhårades, men är något längre. Täckhåren skall vara kraftigt utvecklade och jämnt fördelade över hela kroppen. Hårlängd 4 - 5 cm (mätt mitt på ryggen).
Rasen är godkänd i envar i denna standard beskriven pälsfärg . Dessutom vit rödögd (albino) och vit blåögd. Däremot inte i: ljusblå, ljusgrå, rävröd och sallander. Färgade djur har på nospartiet, där hårlängdsanlaget är kort, motsvarande färg som normalhårsfärg . På övrig långhårig päls tillåtes mindre starkt framträdande/ärg.
Ögonfärg: enligt respektive pälsfärg. Klofärg: enligt respektive pälsfärg.

I väntan på att försöka importera några djur i från England så har jag börjat med ett eget projekt att få fram Cashmerer i färgen viltgul. Det finns inga djur att köpa här i Sverige.

 Jag har lånat Cashmere  i färgen Madagaskar av Sanna Östman i Finland och korsat med mina viltgula dvärgvädurar. För tillfället så har jag fått fram en "viltgul" hane " Trollsmör" som jag nu ska prova att ställa ut och se om han går igenom.