Cashmere Vädur


                                                ÖrabäckensTrollsmör           

Viltgul

f. 1/5-2019

e. Karl-Johan Viltgul

u. Murkla Viltgul

v. 961 h. R11

A-klass: 5-9-18,5-18,5-19-18,5-5= 93,5p

                                     Stamboksnr: R191

           Trollsmör är utställd efter att han är stambf.                                 5-10- 18,5-18,5-18,5-18,5-5=94p

Tony

Zobel Siames Brun

f.1/3-2020

RBF 20

Import England


Örabäckens Skäggmusseron

f.2020-02-08

e. Okänd hane (Finns i England)

u. Bettan RBF

v. 021 h. R11

A-klass: 5-10-19-18,5-18,5-9-9-5= 94p

RBF21   Örabäckens Rutkremla

  Zobelsiamesbrun

        f. 7/5-20

e. Tony RBF

u. Bettan RBF

v. 0104 h. R11

A-klass: 5-10-19-19-18,5-9-9-5= 94,5p

Stambokförd :Z215


   

     Örabäckens Gulkremla

                Zobelsiames brun

f. 2021-06-06

e. Örabäckens Skäggmusseron 94p

u. Örabäckens Rutkremla 94,5p

v. 193  h. R11

A-klass:5-10-19-18,5-18-9-9,5-5=94p

Stambokförd:  Z225Örabäckens Plommonticka

                                Madagaskar

                             f. 2021-04-17

e. Norrhavets Sniff 94p

u. Bettan RBF

v. 111  h. R11

A-klass: 5-10-18,5-18,5-18,5-18,5-5=94p

Stambokförd: Z225


                       

                           Bolt

Zobelsiames brun

f. 2021-03-31

e. Ludenstuss Klas 91,5p

u. Madagaskar

v. 1101  h. 5616

A-klass: 5-10-18,5-18,5-19-9-9-5= 94p

Stambokförd: RBF 22  import Finland
Örabäckens FlugsvampsStampe

                                  Madagaskar

                               f. 2022-02-14

                       e. Örabäckens Trollsmör 93,5p (94p)

                        u. Örabäckens Rutkremla 94,5p

v. 211  . R11