HANAR/HONOR

                           ÖrabäckensTrollsmör

Viltgul

f. 1/5-2019

e. Karl-Johan Viltgul

u. Murkla Viltgul

v. 961 h. R11

A-klass: 5-9-18,5-18,5-19-18,5-5= 93,5p

                                     Stamboksnr: R191

           Trollsmör är utställd efter att han är stambf.                                 5-10- 18,5-18,5-18,5-18,5-5=94p


                                      Bettan

                                                              Zobel Siames Brun

                                                                       f. 1/3-2016

                                                                    RBF 20

                                                                Import England

                                       Tony

                                                            Zobel Siames Brun

                                                                    f.1/3-2020

                                                                    RBF 20

                                                             Import England

                            ÖrabäckensTofsskivling

Madagaskar

f. 4/1-2020

e. Trollsmör 93,5p

u. Gulriska RBF 20

v. 013 h. R11

                      ÖrabäckensSkäggmusseron

                                  ZobelSiamesBrun

                                          f. 8/2-20

                                    e. Engelsk hane

                                    u. Bettan RBF 20

                                       v. 021 h. R11

                    

                         ÖrabäckensTaggsvamp

                                    Zobelsiamesbrun

                                          f.8/2-20

                                       e. Engelsk hane

                                       u. Bettan RBF 20

                                           v. 022 h.R11


                         Örabäckens Sotriska

                                                             Zobelsiamesbrun

                                                                f. 8/2-20

                                                           e. Engelsk hane

                                                            u.  Bettan RBF 20

                                                                v. 023 h.R11

                

                          ÖrabäckensRutkremla

  Zobelsiamesbrun

        f. 7/5-20

e. Tony RBF

u. Bettan RBF

v. 0104 h. R11

                                Norrhavets Sniff

                                                          Madagaskar manteltecknad

                                                                   f. 2019-03-28

                                                        e. Trasselsudds Speckled Wood 92p

                                                        u. Ludentuss Elvira 93,5p

                                                                 v. D4585 h. U29