HANAR/HONOR

Örabäckens Trollsmör

Viltgul

f. 1/5-2019

e. Karl-Johan Viltgul

u. Murkla Viltgul

v. 961 h. R11

A-klass: 5-9-18,5-18,5-19-18,5-5= 93,5p

                                                                     Stamboksnr: R191

                            Trollsmör är utställd efter att han är stambf. 5-10-18,5-18,5-18,5-18,5-5=94p


                                          Örabäckens Raggskinn 

Viltgul

     4/1-2020 

e. Trollsmör 93,5p

u. Gulriska RBF 20

v. 011 h. R11 

                                                                                 

                                                        Bettan

                                                              Zobel Siames Brun

                                                                       f. 1/3-2016

                                                                    RBF 20

                                                                Import England

                                                       Tony

                                                            Zobel Siames Brun

                                                                    f.1/3-2020

                                                                    RBF 20

                                                             Import England

                                      Örabäckens Tofsskivling

Madagaskar

f. 4/1-2020

e. Trollsmör 93,5p

u. Gulriska RBF 20

v. 013 h. R11

                                       Örabäckens Skäggmusseron

                                                             ZobelSiamesBrun

                                                              f. 8/2-20

                                                          e. Engelsk hane

                                                          u. Bettan RBF 20

                                                           v. 021 h. R11

                    

                                        Örabäckens Taggsvamp

                                                             Zobelsiamesbrun

                                                              f.8/2-20

                                                        e. Engelsk hane

                                                        u. Bettan RBF 20

                                                           v. 022 h.R11


                                            Örabäckens Sotriska

                                                             Zobelsiamesbrun

                                                                f. 8/2-20

                                                           e. Engelsk hane

                                                            u.  Bettan RBF 20

                                                                v. 023 h.R11

                

Örabäckens Rutkremla

  Zobelsiamesbrun

        f. 7/5-20

e. Tony RBF

u. Bettan RBF

v. 0104 h. R11