Belgisk Jätte


Hannar

Örabäckens Benny Andersson

Viltgul

f. 2023-04-22

e. Pion RBF

u. Nj`s Pita 92,5p

v. 381  h. R11

Aklass: 5-19-37,5-9-8,5-10-5= 94p

Billy

Viltgul

f. 20-04-28

e. Bernd RBF

u. Barbro 93,5p

v. 023  h. A211

Aklass: 5-18,5-37,5-9,5-8,5-9,5-5 =92,5p   Stambokförd på 91p


Honor

Örabäckens Annifrid Lyngstad

Viltgul

f.23-04-22

e. Pion RBF

u. NJ`s Pita 92,5p

v. 383  h. R11

Aklass: 5-19-37,5-9-8-9-5 =92,5p

Jenny

Viltgul

f. 23-05-01

v. 503 h. 3NT

Import Holland