Belgisk Jätte


Hannar

Örabäckens Benny Andersson

Viltgul

f. 2023-04-22

e. Pion RBF

u. Nj`s Pita 92,5p

v. 381  h. R11

Aklass: 5-19-37,5-9-8,5-10-5= 94p


Billy

Viltgul

f. 20-04-28

e. Bernd RBF

u. Barbro 93,5p

v. 023  h. A211

Aklass: 5-18,5-37,5-9,5-8,5-9,5-5 =92,5p 

  Stambokförd på 91p


                                                Örabäckens Justus Strelow

Viltgul

f. 2024-04-01

e. Billy 023./A211  91,0p

u. Örabäckens Annifrid Lyngstad  92,5p

v. 451 h. R11Örabäckens Johannes Kuhn

                                                                                                  Viltgul
                                                                                         f. 2024-04-01
                                                                               e. Billy 023./ A211 91,0p
                                                                    u. Örabäckens Annifrid Lyngstad 92,5p
                                                                                          v. 452 h. R11

Örabäckens Vincent Defrasne

Viltgul
f. 2024-05-28
e. Örabäckens Benny Andersson 94p
u. Nj´s Pita 92,5p
v. 4111  h. R11


Örabäcken Alexis Boeuf

Viltgul
f. 2024-05-28
e. Örabäckens Benny Andersson 94p
u. Nj´s Pita 92,5p

v. 4112 h. R11


Honor

Örabäckens Annifrid Lyngstad

Viltgul

f.23-04-22

e. Pion RBF

u. NJ`s Pita 92,5p

v. 383  h. R11

Aklass: 5-19-37,5-9-8-9-5 =92,5p


Nj´s Pita 

f. 16/2-20

e. Pony K114 /V62

u. Nj´s Wita K602/ S25 

v. K1087 h. S25


                                     Örabäckens Justine Braisaz- Bouchet

                                                                                                    Viltgul
                                                                                             f. 2024-04-01
                                                                                    e. Billy 023./ A211 91p
                                                                u. Örabäckens Annifrid Lyngstad 92,5p
                                                                                               v. 456 h. R11

Örabäckens Janina Hettich Walz

                                                                                               Viltgul
                                                                                        f. 2024-04-01
                                                                                 e. Billy 023/ A211 91p
                                                                 u. Örabäckens Annifrid Lyngstad 92,5p
                                                                                          v. 453  h. R11


Örabäckens Sandrine Bailly

                                                                                             Viltgul
                                                                                     f. 2024-05-28
                                                                       e. Örabäckens Benny Andersson 94p
                                                                                    u. Nj´s Pita 92,5p
                                                                                       v. 4113  h. R11