Dvärgvädur

        Hanar

Örabäckens John Norman

Viltgul
f. 2016-05-04
e. Madongans Ossian 94p
u. Örabäckens Jennie Öberg 94,5p

v. 641 h. R11
A-klass: 5-19-37,5-9-9-10-5=94,5p
A-klass:5-19-38-9-9-10-5=95p
Han är stamboksförd på 94,5p och har där efter fått 95p. AC 172Örabäckens Sergej Ustiugov

Viltgul
F. 2017-02-25
e. Örabäckens John Norman 94,5p
u. Koppartorps Ulrika 94,5p

v. 741 h. R11
A-klass:5-19-38-9-9-10-5=95p

Stamboksförd AC 192Örabäckens Victory Tilly

Viltgul
f. 2019-06-27
e. Örabäckens Justin Gatlin 95p
u. Örabäckens Sofia Jacobsson 94p

v. 153 h. R11

A-klass 5-19-37-9-9-10-5=94p 

Stamboksförd Z225         

        Örabäckens Zidane

                                             Viltgul

f. 2020-04-02

e. Örabäckens Jocke Lindström 95p

u. Örabäckens Anna Ottosson 95p

v. 051 h. R 11

A-klass; 5-19,5-37,5-9-9-9,5-5= 94,5p

Stambokförd Z 225


Curry

Viltgul manteltecknad

f. 2019-05-15
Tysk import
10-19-18,5-15-14,5-14-5= 96p
RBF


             Örabäckens Lanser

Viltgul

f. 2021-05-10

                                    e. Morris Minor 94p

                       u. Örabäckens Frida Östberg 94p

v. 142 h. R11

A-klass: 5-19-37,5-9-9-10-5=94,5p

Stambokförd z 225

      

Örabäckens Power Simoni

                                    Viltgul manteltecknad

                                        f. 2021-04-21

                 e. Örabäckens Justin Gatlin 95p

                        u. Kardemumma RBF

                                    v. 121  h. R11

      A-klass: 5-18,5-18,5-9-9-10-19-5= 94p

                               Stambokförd  Z225


Örabäckens Maverick Orange

                                          Viltgul
                                  f. 2022-02-15
                    e. Örabäckens John Norman 94,5p
                  u. Örabäckens Hanna Ljungberg 94p
                                         v. 221 h. R 11Örabäckens Purple Majesty

                                             Viltgul

                                     f. 2022-02-17

                      e. Örabäckens Victory Tilly 94p

                       u. Örabäckens Sjunga Best 94,5p

v. 233 h. R 11Örabäckens Calliope

Viltgul

f. 2022-03-23

e. Curry (tysk import)

u. Örabäckens Frida Östberg 94p

v. 251 h. R 11