HANAR

Örabäckens Fourcade

Viltgul
f. 2013-03-06
e. Koppartorps Elis 94,5p
u. Koppartorps Bönan 94p

v. 312 h. R11
A-klass 5-19-38-9-9-9-5=94p 

Stamboksförd AC 142

Örabäckens John Norman

Viltgul
f. 2016-05-04
e. Madongans Ossian 94p
u. Örabäckens Jennie Öberg 94,5p

v. 641 h. R11
A-klass: 5-19-37,5-9-9-10-5=94,5p
A-klass:5-19-38-9-9-10-5=95p
Han är stamboksförd på 94,5p och har där efter fått 95p. AC 172

Örabäckens Sergej Ustiugov

Viltgul
F. 2017-02-25
e. Örabäckens John Norman 94,5p
u. Koppartorps Ulrika 94,5p

v. 741 h. R11
A-klass:5-19-38-9-9-10-5=95p

Stamboksförd AC 192


Örabäckens Justin Gatlin

Viltgul
f. 2019-06-27
e. Örabäckens Fourcade 94p
u. Örabäckens Justyna Kowalczyk 94p

v. 992 h. R11

A-klass 5-19-38-9-9-10-5=95p 

Örabäckens Zidane

Viltgul

f. 2020-04-02

e. Örabäckens Jocke Lindström 95p

u. Örabäckens Anna Ottosson 95p

v.051 h. R11

Örabäckens Martin Dahlin

Viltgul

f. 2020-04-29

e. Örabäckens Linus Thörnblad 94,5p

u. Örabäckens Kajsa Bergqvist 93,5p

v. 081 h. R11

Örabäckens Ralf Edström

Viltgul

f. 2020-05-06

e. Örabäckens Jocke Lindström 95p

u. Örabäckens Angelika Bengtsson 94,5p

v. 091 h. R11

                           Släps Morris Minor

                                                                  Viltgul

                                                           f. 2020-07-10

                                                      e. Ekhems Hilmer 95p

                                                            u. Citron 92p

                                                            v. 024 h. y55