Dvärgvädur

Honor

Örabäckens Angelica Bengtsson

Viltgul

f. 2019-04-19
e. Örabäckens Erik Hanses 285p
u. Örabäckens Anja Pärson 94,5p
v. 952 h. R11
A-klass: 5-19-37,5-9-9-10-5= 94,5p 
Stambokförd AC 202


Örabäckens Hanna Ljungberg

  Viltgul manteltecknad

 f. 1/3-2020
        e. Erik Hanses 285p
            u. Susanna Kallur 94p
v. 033 h. R11

A-klass: 5-19-19-9-9-9,5-18,5-5= 94p

Stambokförd Z215


       Örabäckens Frida Östberg

                        Viltgul

                      f. 2020-04-07   

  e. Örabäckens Linus Thörnblad 94,5p

     u. Örabäckens Jessica L Vikarby 94p

A-klass; 5-18,5-37,5-9-9-10-5=94p

               v. 064 h. R11

 Stambokförd Z215 

   Örabäckens Stjärn Snärta

                                     Viltgul

                              f. 2021-04-28
                 e. Örabäckens Zidane 94,5p
                 u. Örabäckens Angelika 94,5p
                               v. 134 h. R11
        A-klass: 5- 18,5-37,5-9-9,5-10-5=94,5p

                             Stambokförd Z225


   Örabäckens SjungaBest                                                   Viltgul

                  f. 2021-05-1 

           e. Örabäckens Zidane 94,5p

            u. Örabäckens Maria PH 94,5p

                             v 163 h. R11

                             A-klass: 5-19-37,5-9-9-10-5=94,5p

                                     Stambokförd Z225

                  


 Örabäckens Dronning Ingrid

Viltgul

f. 2022-03-04

e. Örabäckens Victory Tilly 94p

u. Örabäckens Angelika Bengtsson 94,5p

v. 243 h. R 11

B-klass 5-19-37,5-9-8,5-9,5-5= 93,5p
Örabäckens Drottning Margarethe

Viltgul Manteltecknad

f. 2022-03-23

e. Curry (import Tyskland)

u. Örabäckens Frida Östberg 94p

v. 252 h. R 11