KANINGÅRDEN

Kaningården består idag av 1 varmt kaninhus med 24 burar, 1 kallt kaninhus med 2 boxar och 7 burar. 4 ute burar, samt hagar på sommaren.