KANINGÅRDEN

Kaningården består idag av 1 varmt kaninhus med 20 burar. 24 burar ute under tak.